Cuộn sàn vinyl đồng nhất không hướng

 • Sàn vinyl đồng nhất

  Sàn vinyl đồng nhất

  2022 Sàn không định hướng Vinyl đồng nhất mới trong cuộn

  Nó được nhuộm màu như một hỗn hợp thô để đảm bảo màu sắc đồng đều trong suốt độ dày và lớp nền.

  nó không phản ứng với vết lõm dư có giá trị ≤ 0,03 mm (EN 433).tuân thủ EN 649 (34-43)

  Đánh giá độ mòn cấp EN 649 T phù hợp với các khu vực hoạt động rất nặng nề

  Nhóm T chịu mài mòn 1-s 1.

 • Cuộn sàn Vinyl đồng nhất không hướng

  Cuộn sàn Vinyl đồng nhất không hướng

  nó không phản ứng với vết lõm dư có giá trị ≤ 0,03 mm (EN 433).tuân thủ EN 649 (34-43)

  Khả năng chống mài mòn phù hợp với các khu vực chịu tải trọng rất nặng

  B-s1 lại điện trở.