Phụ kiện sàn

  • Phụ kiện sàn

    Phụ kiện sàn

    Bằng cách sử dụng que hàn JW để gia nhiệt đường hàn các mối nối giữa tấm PVC và gạch, có thể đạt được một sàn kín nước liên tục, không thấm nước.