Sàn Vinyl không đồng nhất

  • Heterogeneous vinyl floor

    Sàn vinyl không đồng nhất

    Sàn vinyl không đồng nhất có nhiều lớp bởi một quy trình đặc biệt thường từ trên xuống dưới năm lớp, chúng là lớp phủ UV, lớp mài mòn, lớp in, lớp sợi thủy tinh, lớp đàn hồi cao hoặc lớp nén mật độ cao và lớp bịt kín.